Kính hộp nan đồng mặt dựng tòa nhà

Sản phẩm kính hộp nan đồng với chất liệu chủ yếu là kính 5mm mài vát trang trí

Công trình được thi công tại TP Quảng Ninh

Mẫu kính hộp mặt dựng bằng nan hoa đồng trang trí