Đèn treo kính màu tiffany

Sản phẩm đèn kính tiffany ghép màu có nhiều dạng khác nhau như: đèn thả trần, đèn treo tường, đèn để bàn… 

Mỗi loại đèn là một hình dáng, kích thước, đường nét, hoa văn và màu sắc khác nhau tùy theo ý tưởng mỗi tác giả.

Hiện nay, sản phẩm đèn tiffany đã được sản xuất tại Việt Nam và có thể thi công theo yêu cầu đơn đặt hàng

Hình ảnh sản phẩm đèn kính ghép màu tiffany treo thả trần