Cửa gỗ kính hoa đồng dày 2cm

Công trình cửa kính hoa đồng lắp đặt tại TP Thanh hóa

Sử dụng nguyên nan đồng đặc và kính trắng 5mm mài vát tạo hình theo hoa văn

Mẫu cửa kính sử dụng 5mm mài vát chủ đạo